top of page

Mese IV.

Piroska, miért olyan piros a szemed?

Mert túl sokmindent láttam, aranyoskám!

És miért olyan nagy az orrod?

Mert túl sokmindent hazudtam, aranyoskám!

És miért véres a szád?

A vacogó fogaim megsebezték.

És miért olyan nagy a hasad?

Kövek vannak benne.

Fairy Tale IV

Oh, Little Red Riding Hood, what red eyes you have!

All I saw was too much, my dear!

Oh, Little Red Riding Hood, what a big nose you have!

Because of too many lies, my dear!

And oh, Little Red Riding Hood, what a bloody mouth you have!
My shivering teeth have hurt my lips.

And what a stuffed stomach you have!

There are stones inside.

Mese VII.

A krétaiak egyik felét már messziről meg lehetett ismerni, mert a nyelvük minden hazugság után nőtt egy kicsit, ezért olyan hosszú volt, hogy kilógott a szájukból.
A másik fele pedig néma volt, mert a nyelvük minden elhallgatott szóval egyre kisebb lett, és az öregebbeknek már nem is volt egyáltalán.

Minden krétai hazudik.

Fairy Tale VII

Half of the Cretans could be recognized from afar, because their tongues were growing a bit with each lie, therefore they were so long that they hung out of their mouths.
The other half of the Cretans were mute, because their tongues were getting smaller with each withheld word. The older people had no tongues at all.

All Cretans are liars.

Sírvers

Hús és vér voltam,

Csont és bőr voltam,

Kenyéren és vizen éltem.

Most por és hamu vagyok,

Ég és föld a különbség.

Epitaph

I was only flesh and blood

I was skin and bone
I lived on bread and water.

I am dust and ashes,


I was cheese then chalk

...a horizont alól kibukkanni látszik egy óriási karaván, óriási sebességgel robog. Ijesztő, de inkább lenyűgöző. Elöl nagyon nagy állatok, mögöttük-fölöttük az egész cirkusz. De nem ilyen szokott lenni egy cirkusz megjelenése. Barátságos és kedves szokott lenni a cirkusz, ez pedig elképzelhetetlenül agresszív. Úgy érzem, hogy bár cirkusznak van mondva,

de ez nem cirkusz.
Ahogy közelebb ér, már látszik hogy: a halál hírnökei.

Elöl, fekete palástban
lobognak a szélben az embernagyságnál sokkal nagyobb lények. Nem félünk, nem akarnak eltaposni minket, semmit sem akarnak tőlünk, csak hogy lássuk őket.

...a vast caravan seems to be emerging from below the horizon;
it is rushing with enormous speed. Scary, but rather astonishing. Huge, huge animals in front,
a whole circus behind-above them. Though a circus does not usually look like that. It is usually friendly and nice and this is aggressive beyond all imagination. I feel that though it is said to be a circus,
it is not.
As it is approaching, I can see that
it is the herald of death.

Creatures much bigger than people are rushing
in a black gown in the front.
We are not afraid, they do not want to step on us; they want nothing except that we see them.

Találkozás egy öreg emberrel / Meeting an old lady

 

radio play, detail

magyarul

in English

The Order of Life

artist book, 2017

112 pages, bounded, 11 cm x 15 cm

hungarian-english bilingual

Poems and sketches. I tried to incorporate the stages of human life in this book.

Contents: Prologue, Introduction, Epitaphs, Lullabys, Exercise Book, Epilogue. Seemingly unfinished: it has no back cover and Epilogue as my life is also unfinished, I am still writing similar texts.

Download book: here

Tall, multi-storey ground / Magas többemeletes talaj

texts, 2015

36 pages, stapled, 10 cm x 15 cm

bottom of page